Przetargi

loga

Oś priorytetowa 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Beneficjent udzielający zamówienia:
DĄBROWSKI Zbigniew - PHU BLACK COFFE,
37-500 Jarosław, ul. Lubelska 9/9,
NIP 792-101-71-63, REGON 650002270

w związku z planowaną inwestycją zakupi środki trwałe do baru w tym:
- witrynę cukierniczą – 1 szt.,
- witrynę do lodów – 1 szt.,
- stół chłodniczy – 1 szt.,
- lodówka cukiernicza – 1 szt..
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 609-608-633,
lub w siedzibie firmy 37-500 Jarosław ul. Reymonta 3.
Termin nadsyłania ofert mija z dniem 08.08.2013r.

Przetargi

loga

Oś priorytetowa 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Beneficjent udzielający zamówienia:
DĄBROWSKI Zbigniew - PHU BLACK COFFE,
37-500 Jarosław, ul. Lubelska 9/9,
NIP 792-101-71-63, REGON 650002270

w związku z planowaną inwestycją zakupi wyposażenie dodatkowe baru w tym:
- młynek do kawy – 1 szt.,
- blender – 1 szt.,
- kostkarka – 1 szt.,
- ekspres do kawy 2 kolbowy – 1 szt..
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 609-608-633,
lub w siedzibie firmy 37-500 Jarosław ul. Reymonta 3.
Termin nadsyłania ofert mija z dniem 08.08.2013r.